Учение за действия при пожар проведоха в Провадия
В него участваха 17 служители на горското стопанство
Публикувана: 4 Apr 2018 | 15:38

Обучение по противопожарна и аварийна безопасност се състоя в административната сграда на ДГС „Провадия”. В съответствие с нормативните изисквания обучението бе проведено съвместно с Районната служба „Противопожарна безопасност и защита на населението”. В него участваха 17 служители на горското стопанство.


Разиграна бе ситуация на сигнализиране за пожар и евакуация в сградата на ДГС „Провадия”. Проведен беше и инструктаж за работа с различни видове пожарогасители и начините за действие с тях.

 

Черно море

Коментари ( 0 )