В 2 селища във Варненска област пият вода с нитрати
Отклонения от микробиологичните норми са констатирани на други 5 места
Публикувана: 16 Apr 2018 | 14:41

В 2 селища във Варненска област пият вода с нитрати. Това показват изследванията на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), извършени в периода 15 – 30 март т.г. Пробите за химичен анализ са показали отклонения в с. Доброглед и в с. Кичево. В първото селище е отчетено съдържание на нитрати 110 мг/л при норма 50 мг/л, във второто – 65 мг/литър. 


В други 3 селища в областта пък има отклонения на водата от микробиологичните норми – микробно число, колиформи, ентерококи и други. Това са Провадия – на ул.“Желез Йорданов“, с. Аврен и с. Приселци. Според специалистите става дума за локални несъответствия, които биха могли да се дължат на вторично замърсяване в резултат на образуване на биофилм поради недостатъчна консумация в населеното място и задържане на вода във водопроводната система. 


Отклонение от микробиологичните норми на водата е отчетено също в с. Близнаци и в с. Ново Оряхово. За второто селище то се дължи на локално замърсяване на селищната водопроводна система и/или на водоема, съобщават от РЗИ - Варна.  
 

Във връзка с установените отклонения по микробиологични показатели са издадени 5 предписания до „ВиК – Варна“ за проучване на причините, предприемане на мерки за саниране на съоръженията и провеждане на учестен мониторинг до получаване на стандартен резултат.


Във връзка с трайни превишения на максималните стойности на нитрати в питейните води на населените места са дадени препоръки в „Обобщения годишен доклад за качеството на питейните води във Варненска област през 2017 г.” за предприемане на мерки от „ВиК - Варна”.

 

При анализа на острата заразна заболеваемост не се установяват чревни заболявания, предавани по воден път, обобщават от РЗИ - Варна.


СТАВРИ ТАРГОВ 

Коментари ( 0 )