Специализирана техника за борба с горските пожари внедриха край Варна
Два високо проходими автомобила бяха преоборудвани в противопожарни
Публикувана: 26 Apr 2018 | 12:44

В началото на пожароопасния сезон Североизточно държавно предприятие внедри нова специализирана техника за борба с горските пожари. Два високо проходими автомобила бяха преоборудвани в противопожарни.


„Внедрената преносима противопожарна система е лесна за монтаж и демонтаж. Специалната конструкция се закрепва в товарния отсек на автомобила. Вместимостта на резервоара за вода е 300 литра. При оптимално високо налягане разпръснатата водно-пенна струя има не само охлаждащ, а и изтласкващ ефект, т.е. тя не просто гаси огъня, а и измества кислорода от зоната на горене, така че да се предотврати допълнително изгаряне”, обясни инж. Стоян Саров, началник на отдела по опазване и защита на горите към СИДП.


Екипите, които ще работят със специализираните автомобили, преминаха обучение в Шумен. Едната от оборудваните коли ще се ползва от дежурните горски стражари на територията на ДГС „Суворово”, а другата – в ДГС „Шумен”.


По думите на инж. Саров въведената технология гарантира бързо и адекватно противодействие на огъня в гората. „Ръководството на СИДП работи последователно в тази посока, като полага усилия всички 13 горски и 5 ловни стопанства в обхвата на предприятието непрекъснато да повишават готовността си за борба с пожарите. Предприетите мерки дават резултат и това личи и от статистиката за инцидентите в горите”, отчете инж. Стоян Саров. Той допълни, че осигурената нова модерна техника допълва наличните седем автомобила, оборудвани за гасене. „Безопасността на колегите също е сред приоритетите ни, затова периодично провеждаме обучения на екипите. Те са снабдени с ранецеви пръскачки и ръчни инструменти, необходими за овладяване на огнените инциденти”, обясни още експертът по опазване и защита на горите.


Във вторник във варненската местност „Прибой” бе регистриран първият за годината пожар от началото на пожароопасния сезон. Огънят, обхванал частна гора, е причинен от човешка небрежност. От СИДП призовават гражданите да спазват всички правила за безопасност, а в случай на пожар да сигнализират на тел. 112.


„Създали сме организация за незабавна реакция. Много разчитаме, разбира се, и на доброто взаимодействие със служителите на Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението, които са изключително важно звено в опазването на горите от пожари”, изтъкна  в заключение инж. Саров и пожела на колегите си в сектора по-спокойно лято с по-малко инциденти.

Коментари ( 0 )