Акт за замърсяване на гора съставиха служители на ДЛС „Балчик”
Законът за горите предвижда глоба от 200 до 2000 лв. за изхвърляне на отпадъци и строителни материали
Публикувана: 2 May 2018 | 9:16

Акт за замърсяване в горите съставиха служители на ДЛС „Балчик”. При обход на стопанството те установили нарушител, който изхвърлял отпадъци в държавна гора. 


Законът за горите предвижда глоба от 200 до 2000 лв. за изхвърляне на отпадъци и строителни материали, замърсяващи горските територии, напомнят от Североизточно държавно предприятие, част от което е и ДЛС „Балчик”. Горските стражари апелират гражданите да изхвърлят отпадъците само на регламентираните за целта места. Наред с вредите от замърсяването, безотговорно изхвърлените боклуци създават предпоставки и за възникването на горски пожари, предупреждават още от СИДП. 


При извършените проверки в обхвата на ДЛС „Балчик” са съставени общо 4 акта. Задържани са 0,03 кг незаконно добити недървесни горски продукти.


На територията на Варненска област е установена незаконната сеч на 1 куб. м дърва за огрев. На нарушителя, разкрит при проверки в границите на ДЛС „Шерба”, са съставени два акта. 


През изминалата седмица служителите на всички 13 горски и 5 ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие са извършили 555 проверки. 226 от тях са на обекти за добив на дървесина, 242 – на превозни средства, а 87 – на физически лица, сред които и ловци.


Съставени са общо 11 акта, един от които е за нарушение при лов на територията на ДГС „Цонево”, а останалите са по Закона за горите. 

 

Черно море

Коментари ( 0 )