С 59 са се увеличили местата в детските ясли за година във Варненско
549 медицински и други специалисти се грижат за 2 218 малчугани, сочи статистиката
Публикувана: 21 May 2018 | 11:39

Към 31.12.2017 г. в област Варна функционират 42 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 092 места в тях . В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли нараства с 59 или с 2.9%. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро – североизток.

 

В градовете детските ясли са 39 с 2 025 места, а в селата - 3 с 67 места.

 

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. в област Варна е 15.5%. За страната тя е 16.9%. Най-висока е осигуреността с места в детските ясли в областите Габрово, Благоевград и София (столица), съответно 24.8, 23.1 и 21.3 (на 100 деца).

 

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Варна са постъпили 2 218 деца или с 48 деца повече в сравнение с 2016 година.

 

В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 2 419 деца, от които момчетата са 1 214, а момичетата - 1 205. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли намалява с 1.4%.

 

При разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2017 г. с най-голям относителен дял са децата на 2-годишна възраст - 85.1%. След тях са децата на 1 година - 14.0%, а с най-малък дял са децата на 3- годишна възраст - 0.9%.

 

В края на 2017 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна е 17.9% при 16.6% общо за страната. В сравнение с предходната година стойността на показателя остава без промяна. Най-високи са стойностите на показателя за областите София (столица) (23.4%), Габрово (21.7%)  и Благоевград (21.2%).

 

Към 31.12.2017 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна работят 549 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 265, като 80.8% от тях са медицински сестри (214), съобщават още от ТСБ – Североизток.

 

Още по темата: Близо 1000 са свободни места в яслите във Варна

Коментари ( 0 )