За втори път проучват потребността на бизнеса от кадри във Варна
Представителите на бизнеса могат да посочват директно в online анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти
Публикувана: 29 Aug 2018 | 14:18

 

Работодателите от всички икономически сфери отново имат възможност да се включат в анкетно проучване за потребностите от работна сила, провеждано от Агенцията по заетостта.  Това съобщиха от нейното териториално поделение във Варна.

 

Представителите на бизнеса могат да посочват директно в online анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти. Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др.

 

Проучването се провежда за втори път и се реализира на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната.

 

Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местната власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации. Въз основа на събраните данни ще се прави регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Затова разчитаме на всички работодатели от област Варна да се включат активно в проучването, съобщиха още от РСЗ - Варна.

 

Анкетният формуляр може да се попълва до 17 септември 2018 г. на електронната страница на Агенцията по заетостта.

 

Черно море

Коментари ( 0 )