Съдът разреши комплексна съдебно-техническа експертиза за добива на газ край Генерал Тошево
Производството е отложено за 5 март 2019 г., като на вещите лица е определен срок за представяне на заключенията до 15 февруари 2019 г.
Публикувана: 13 Nov 2018 | 15:04
На вчерашното открито съдебно заседание по делото Административният съд във Варна прие постъпили доказателства от Министерство на енергетиката и изслуша становища на страните във връзка с поисканите от жалбоподателя експертизи.

На днешното открито съдебно заседание по дело, образувано по жалба на „Русгеоком БГ“ против решение по ОВОС на директора на РИОСВ – Варна, Административният съд във Варна прие постъпили доказателства от Министерство на енергетиката и изслуша становища на страните във връзка с поисканите от жалбоподателя експертизи. Във връзка с това бе назначена комплексна съдебно-техническа експертиза. Тя включва експертиза по общи въпроси във връзка с геологията, оборудването и въздействията от добива върху околната среда; експертиза за влиянието върху водите при нормална експлоатация и при аварии, и природни бедствия; здравно-екологична и съдебно-екологична експертиза. Вещите лица за комплексната съдебно-техническа експертиза са хидрогеолог, сондажен инженер, инженер-химик сондажни течности, геофизик и геолог. Вещо лице за здравно-екологичната експертиза ще бъде определено в следващите заседания на съда.

 

Производството е отложено за 5 март 2019 г., като на вещите лица е определен срок за представяне на заключенията до 15 февруари 2019 г.

 

Ще припомним, че решението на директора на РИОСВ – Варна, по ОВОС е издадено на 1 февруари т.г. и с него не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за разработване и усвояване на находището "Спасово" в блок "Добрич". В него са включени четири участъка за проучване и добив на газ - "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток".

 

Решението бе оспорено от инвеститора и ход на делото бе даден през май.

 

СТАВРИ СТЕФАНОВ

 

Коментари ( 0 )