Варненска област е трета по произведен БВП
За година увеличението е със 7,1%
Публикувана: 31 Jan 2019 | 13:41

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2017 година е 6 523 млн. лева. Това я нарежда на трето място в страната след София (столица) и Пловдив, съобщиха от Териториалното статистическо бюро - Североизток.

 

В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение се увеличава със 7.1%. Произведеният в областта БВП е 6.5% от общия за страната. На човек от населението се падат 13 809 лв. от стойностния обем на БВП за областта при 14 280 лв. за страната. С най-високо ниво на човек от населението е област София (столица) - 30 295 лева.

 

Създадената през 2017 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Варна възлиза на 5 657 млн. лв., което е със 7.7% повече спрямо 2016 година. И представлява 6.5% от добавената стойност за страната.

 

Добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, е 3 930 млн. лв. и представлява 69.5% от общата БДС за областта. В сравнение с 2016 г. делът на сектора в добавената стойност остава непроменен.

 

Индустриалният сектор намалява своя относителен дял в БДС за областта. През 2017 г. са реализирани 1 559 млн. лв. или 27.5%, което е с 0.1 процентни пункта по-малко спрямо 2016 година.

 

Относителният дял на аграрния сектор се увеличава в сравнение с 2016 година. Той представлява 3.0% от добавената стойност на областта и е в размер на 168 млн. лева, съобщават още от ТСБ – Североизток.

 

Черно море

 

Още от: Област Варна

Коментари ( 0 )