Увеличението на заплатите на медицинските сестри е трудно за изпълнение
До дни ще стане ясно дали ще се проведе национален протест
Публикувана: 25 Sep 2019 | 15:10

Възможно е по места болничните заведения в страната да са постигнали обещаните 950 лв. заплата, но предвид, че протестите продължават, не можем да кажем, че увеличението на трудовото възнаграждение е факт. Във Варна има болници, които спазиха тези условия и заплатите на медицинските сестри достигнаха 900 лв., но все още има лечебни заведения и детско училищно здравеопазване, където заплатите са около 700-800 лв. Това заяви  председателят на Регионалната структура на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи във Варна Райна Бояджиева в сутрешния блок на ТВ Черно море с водещ Иван Барбов.
 

По нейни думи обещаното увеличение на заплатата е трудно за изпълнение, предвид факта, че лечебните заведения са търговски дружества. „Управителите и директорите на лечебните заведения сами вземат решение какъв размер заплати да разпределят на персонала. Абсолютно никой не може да задължи управителя каква заплата ще разпредели. Единствено синдикатите могат да преговарят за работните заплати по места. Всяко лечебно заведение има правила за формиране на работна заплата“ – каза тя.
 

Бояджиева заяви, че към този момент липсва единно становище на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи за провеждане на национален протест и решението предстои да бъде взето до дни.
 

„За Варна и региона липсват около 1000 медицински сестри, за да може да се полагат качествени медицински грижи. Недостигът става все по-голям и заетите работят на няколко места. Не са достатъчни 650-700 лв. работна заплата“ – коментира тя кадровия проблем в областта.
 

По нейни думи медицинските работници  все по-често напускат системата, търсейки по-привлекателни сфери за реализация, а младите все по-рядко избират медицински специалности.
 

Бояджиева заяви, че приветства проекта за промяна на Закона за лечебните заведения и предвиденото в него въвеждане на самостоятелни сестрински и акушерски практики. Промените ще учредят обособени структури, в които специалистите ще могат самостоятелно да извършват позволените им от закона дейности, но към този момент съществува сериозна съпротива. Тя заяви, че това не е нова практика и е съществувала към края на 90-те години на миналия век. „Това са отдавна забравени практики, но искаме да ги възобновим и осъвършенстваме“ – каза тя.
 

По нейни думи през 2015г. е постигнат компромисен вариант като е било позволено откриването на звена към лечебни заведения за извънболнична помощ.
 

„Местните общопрактикуващи лекари са изключително доволни от съществуващите звена, защото не обременяваме тяхната работа“ – заяви Бояджиева. Тя добави, че иска да се запази ценностната система на здравеопазването и от страна на компетентните органи да се прилага добро управление.


Андрей Андреев
 

Целият разговор: "Щрихи от утрото" (25.09.2019) - Изпълниха ли се обещанията за по-високи заплати на медицинските сестри?

Коментари ( 0 )