60% от училищата в община Варна имат психолози
В над 70% от школата са назначени педагогически съветници
Публикувана: 11 Oct 2017 | 12:13
Венцеслава Генова.

38 са назначените на щат психолози в училищата на територията на община Варна, които са общо 63. Справката показва, че 60% от училищата на територията на общината имат психолози, което на фона на 22-та процента за страната е един отличен резултат.

 

В 35% от училищата на територията на Варненска област има назначени специалисти - 44, при 124 школа. Политиката по назначаването им е на директорите по места, тъй като е свързана със заделяне на средства за работни заплати от делегирания бюджет на всяко училище.

 

„Броят на психолозите и педагогически съветници на щатни бройки е по-висок спрямо предишни години. Назначаването им е в отговор на изискванията на новия закон за предучилищно и училищно образование, според който е наложително да има екип от специалисти за обща и допълнителна подкрепа, в това число и ресурсни учители и логопеди“ – коментира за вестник „Черно море“ началникът на РУО – Варна Венцеслава Генова.

 

В 45 от училищата на територията на община Варна има на щат педагогичеки съветници. 56 са те на територията на областта. Педагогическите съветници изпълняват ролята на посредник между училищната и семейната институция, помагат при разрешаването на споровете и улесняват работата с учениците и мотивацията им за учене и постигане на резултати.

 

Не е лесно намирането на подходящ педагогически съветник, тъй като е нужно той да има освен подходящо образование – педагогическо или психологическо - и нужните качества.

 

Те имат диагностична и консултативна функция. Диагностицират входното равнище на постъпващите първокласници относно интелектуалната и социалната готовност, нивото на познавателно развитие, нравствена и физическа зрялост. Анализират също така взаимоотношенията между учениците, между учителите, както и между учители и ученици и между учители и ръководство.

 

Имат за задача да откриват и насърчават развитието на талантливите деца, както и да подпомагат тези, които изостават от нивото на своите връстници. Трябва да консултират относно справяне със затруднения – обучителни или във взаимоотношенията и да дават насоки относно избора на професия.


Едновременно и психолог, и педагогически съветник има в 10 училища от община Варна и в още 3 от областта. Това са IV EГ, училище "Димчо Дебелянов", "Любен Каравелов", "Найден Геров", "Христо Ботев", "Н.Й.Вапцаров", "Антон Страшимиров", "Ангел Кънчев" и техническата гимназия и гимназията по туризъм, както и по едно училище в Долни Чифлик, Дългопол и Суворово. 
 

Полина Петрова

Коментари ( 0 )