Онкоболницата във Варна става база за обучение на специализанти
Здравното заведение получи отлична оценка за всички отделения и акредитация за следващите 5 години
Публикувана: 7 Feb 2018 | 10:11

За първи път „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД ще бъде база за обучение. Най-високата акредитационна оценка „Отличен“ за пет години здравното заведение получи за учебна практика и следдипломен стаж за студентите с бакалавърска степен по професионално направление „Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински лаборант“ и „Рентгенов лаборант“, съобщиха от пресцентъра на лечебницата.

 

В общинската онкологична болница практическо обучение ще могат да провеждат и студенти с магистърска степен в направленията „Медицина“ и „Управление на здравните грижи“.

 

С отлична оценка за 5 години е оценен потенциалът на СБАЛОЗ – Варна, за следдипломно обучение на магистър - лекари за придобиване на специалности „Гастроентерология“, „Лъчелечение“, „Медицинска онкология“, „Образна диагностика“, „Обща и клинична патология“, „Хирургия“, „Анестезиология и интензивно лечение“.

 

Първите специализанти в болницата вече започнаха практическото си обучение в отделенията по гастроентерология и образна диагностика.

 

Оценка „Отличен“ за пет години от акредитационната комисия получиха и всички отделения на СБАЛОЗ в това число административно-стопанския блок и болничната аптека.

 

Акредитацията на здравното заведение бе възложена на ръководството на болницата с решение на Общински съвет – Варна, и вече е факт с подписването на заповедта за определяне на акретиционната оценка от Министерството на здравеопазването.

Черно море

Коментари ( 0 )