Тръгват процедурите за нова сграда на МГ „Д-р П.Берон“
Държавата предоставя на общината над 14 дка и 10 млн. лв.
Публикувана: 13 Feb 2018 | 11:24

 

Държавата предоставя безвъзмездно на община Варна 14 170 кв. м имот на ул. „Върба“ 24 във Варна за нова модерна сграда на МГ „Д-р Петър Берон“. Това стана ясно на постоянната комисия по собственост и стопанство към Общинския съвет. Съветниците дадоха съгласие за стартиране на процедура за придобиване на имота, който е собственост на МРРБ. Във връзка с това бе дадено съгласие за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, през 2018 г.

 

Въпросният парцел е половината от площта, върху която сега е разположена Професионалната гимназия по електротехника. От своя страна общината предоставя за новата сграда на МГ 7 760 кв. м на ул. „Андрей Сахаров“  16. Държавата ще осигури финансиране в размер на 10 млн. лв.

 

С новата сграда ще се обособи място на знанието в района на Техникумите, подчертаха съветници. В старата сграда на МГ в кв. „Чайка“ пък ще се осигурят условия за едносменно обучение на децата от I до VII клас, съобразно изискванията на Закона за училищно и предучилищно образование. На заседанието бе казано също, че в условията на недостиг на материална база за училищата във Варна това е важна стъпка за генерално разрешаване на проблема. 

 

Новата сграда на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ ще бъде пример за училище на XXI век. Това каза преди дни кметът Иван Портних. Той поясни, че бъдещата сграда на МГ ще бъде разположена на терен от 22 дка в района на Техникумите с финансиране от държавата и от община Варна. „Индикативната стойност на обекта, с технологичното оборудване, е около 12 млн. лв. В хода на изготвяне на техническия проект, съвместно с ръководството на училището, ще се реагира, ако има допълнителни специфични изисквания“, обясни кметът. Той допълни, че е била проведена ползотворна среща с министъра на образованието Красимир Вълчев. Имаме неговата подкрепа, както и подкрепата на премиера, сподели кметът.

 

Цялата концепция на развитие на района предвижда превръщане на зоната на техникумите в образователен кампус. С проекти по оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат реновирани сградите на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване и на Професионалната гимназия по електротехника. Сградата на Колежа по туризъм също се ремонтира. „Амбицирани сме да превърнем района в център за обучение по математика, информатика, технологии, техника. Ще инвестираме средства в обновяване на инфраструктурата - на сградния фонд, технологично оборудване, както и съчетаване на определени общи функции, като плувен басейн, многофукционална спортна зала, с цел осигуряване на условия за спорт на всички ученици. В близост е и базата на стадион „Локомотив“, която също ще развиваме“, каза още кметът Иван Портних.

 

 

СТАВРИ ТАРГОВ

 

Четете още:  

Коментари ( 0 )