Най-много туристи от Германия, Полша и Румъния са отсядали във Варна през юли
Отчитаме ръст на реализираните нощувки
Публикувана: 18 Sep 2018 | 11:57

Най-много туристи от Германия, Полша и Румъния  са отсядали във Варна през месец юли, съобщават от Териториално статистическо бюро-Североизток.

 

336.5 хил. германци са почивали  тук, гостите от Полша са 207.3 хил., а от северната ни съседка- 202.1 хил.  От Русия са пристигнали104.2 хил. гости.

 

Отчитаме ръст на реализираните нощувки за този период спрямо същия миналата година.

 

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 1 537.7 хил., или с 0.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 1.0%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 215.9 хил. са от български граждани, а 1 321.8 хил. - от чужденци.

 

През юли 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 18.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.8% от нощувките на български граждани и 22.5% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 61.4 и 8.7%

 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през юли 2018 г. се увеличават с 2.2% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 265.8 хиляди.

 

От всички пренощували лица 19.4% са българи, като по-голяма част от тях (56.1%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.6 нощувки.

 

Пренощувалите чужденци са 214.3 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия - 22.6%, след тях се нареждат тези от Румъния - 19.7%, от Полша - 15.1% и от Русия - 5.5%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 68.5% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 6.2 .

 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2018 г. е 70.1%, като намалява с 1.4 процентни пункта в сравнение с юли 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 81.9%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 71.3%, и с 1 и 2 звезди - 44.6%. Приходите от нощувки през юли 2018 г. в област Варна достигат 95.0 млн. лв., или с 2.3% повече в сравнение с юли 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 2.5%, така и от български граждани - с 0.2%.

 

През юли 2018 г. в област Варна са функционирали 455 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.7 хил., а на леглата - 70.7 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 3.2%, а на леглата в тях - с 2.2%.

 

Коментари ( 0 )