МВР търси да назначи полицаи и мотополицаи за Варна
Обявен е конкурс за 14 вакантни места
Публикувана: 15 Mar 2019 | 18:51

 

МВР във Варна търси да назначи полицаи мотополицаи.

Обявен е конкурс за държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на 14 вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“ (водач на патрулен автомобил), за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

- 3 (три) вакантни длъжности в сектор „Специализирани полицейски сили“ Група “Специализирано подразделение за охрана на обществения ред“ (СИГМА);

- 2 (две) вакантни длъжности в Първо РУ – Варна;

- 3 (три) вакантни длъжности във Второ РУ – Варна;

- 4 (четири) вакантни длъжности в Трето РУ   – Варна;

– 2 (две) вакантни длъжности в Пето РУ – Златни пясъци.

 

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

-  Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР или настоящи служители в МВР);

-   Да имат завършено средно образование;

-  Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В“ или по-висока за длъжностите „ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“ (водач на патрулен автомобил);

- Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „А“ за длъжностите   „ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“ в Група “Специализирано подразделение за охрана на обществения ред“ (СИГМА).

Коментари ( 0 )