Съдии обясниха на варненски ученици как да си търсят правата
Магистрати от Административен съд- Варна влязоха в клас във Варненската търговска гимназия
Публикувана: 18 Apr 2019 | 12:53

 

В седмицата, която преминава под знака на честването на 140-годишнината от Търновската конституция, съдии от Административен съд – Варна изнесоха открити уроци пред единадесетокласници от Варненска търговска гимназия. За това, що е административно правосъдие; компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрола по тяхната законосъобразност говори пред младите хора съдия Даниела Недева. В своята лекция тя се спря на принципите на административното правосъдие, последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания. Множеството примери по темата от практиката на съдията, с които лекцията й бе придружена, активира младите хора и те взеха участие в обсъждането на различните казуси.

 

С повишен интерес и много въпроси премина лекцията пред учениците и на съдия Евгения Баева. За правата на човека и естествения му стремеж да ги отстоява; за историческото развитие и основните понятия, както и за Хартата за правата на човека говори пред младите хора съдията. Как хората отстояват правата си от най-древни времена до днес, как могат да защитят свое накърнено право и върху принципа „твоето право се разпростира до там, от където започва правото на другия“ постави акцент съдията. Знаете ли Вие своите права? – с този въпрос започна своето изложение съдия Баева и той  превърна в активна дискусионна форма открия урок, с много въпроси и изчерпателни отговори, подкрепени от богатия съдийски опит на магистрата.

 

Откритият урок завърши с изявено желание от страна на младите хора, да бъдат на практика през летните месеци в Административен съд – Варна. Работата на АдмС-Варна по Образователната програма продължава, като с всяка следваща учебна година се увеличават съдиите-лектори и се обогатяват формите на обучение на младите хора.

 

Коментари ( 0 )