Европари ще стимулират арт турнета в отдалечени райони
Средствата са осигурени от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн
Публикувана: 11 Sep 2019 | 16:16
снимки: Ели Маринова

Да подобри достъпа до култура и изкуства в по-отдалечени райони на града и малки населени места цели програма на ЕС, която представи във Варна зам.-министърът на културата Амелия Гешева. Идеята е да се финансират арт турнета и пътуващи събития, които да стигнат до по-голяма публика. Мярката е „Подобрен достъп до изкуства и култура“ от Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Могат да кандидатстват местна администрация, културни институти, музеи, НПО, читалища и галерии. Минималната сума за проектите по тази мярка е 50 000 евро, а максималната е 200 000 евро, като общият бюджет е над 1.5 млн. евро. Безвъзмездното финансиране е 100% за публични институции в областта на културата, а за НПО-та е с 10% съфинансиране. „Често наричат мярката фестивална, но тя не е в подкрепа на традиционно съществуващи събития, а на съвсем нови и пътуващи, в този смисъл и на турнета до отдалечените населени места. Ще бъдат подкрепени и съществуващи фестивали, но със съвсем нова програма, с нови събития, които да се изнесат от центъра и да пропътуват до населени места, където хората нямат достъп до културни събития“, отбеляза зам.- министърът на културата. Крайният срок за проектите е 3 декември. За първи път в областта на културата ще може да се кандидатства по електронен път.  Кандидатстващите е необходимо да имат електронен подпис. 10 млн. евро е общият финансов размер на цялата програма до 2024 г.

 

Три са приоритетните оси, или както се ползва в новата терминология  - три „резултата“. Първата ос е подобряване на достъпа до културното наследство и дигитализация, подобряване на качеството на представяните събития, обновяване на фондовете на музеите, ново оборудване и техника. Втората ос допуска закупуване на апаратура и частични ремонти, например боядисване или освежаване на помещенията, в които ще се провеждат събитията. Третият резултат е повишаване на информираността на ромския етнос.

 

Финансовият механизъм предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните. Не е задължително условие, но с предимство ще се разглеждат проекти с партньорства от изброените страни, както и такива, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища. Търсят се програми, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства.

ЕЛИ МАРИНОВА

СНИМКИ АВТОРЪТ

Коментари ( 0 )