Основни акценти от днешната сесия на ОбС – Варна
Публикувана: 19 May 2017 | 16:32

Предложенията за носителите на награда "Варна" бяха утвърдени на днешното 19-o редовно заседание на местния парламент. Съветниците гласуваха номинираните в областта на културата, в сферата на науката и висшето образование и в системата на предучилищното и училищното образование. 7 членното жури ще разгледа кандидатурите и ще определи най-достойните призьори на тазгодишните награди. Награждаването ще се проведе на 23 май в 11 ч. в зала Пленарна на община Варна.

 

Местният парламент прие Общинската програма за закрила на детето за 2017 г. Съветниците одобриха закриването на социалните услуги „Център за работа с деца на улицата“ с капацитет 20 места и „Приют“ с капацитет 15 места на сдружение „Гаврош“ , като на тяхно място се разкрива „Кризисен център“ за деца с капацитет 20 места, който ще се помещава на ул. Петко Стайнов № 7. Причина за тази промяна е, че приютът и центърът за работа с деца на улицата не работят с пълен капацитет, а помещенията, в които се предоставят социалните услуги не са достатъчни за гарантиране на качеството и ефективността им. Кризисния център за деца ще включва комплекс от социални услуги за деца или лица пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация.

 

Представителите на местната власт дадоха съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на община Варна за 2017 г. на допустими разходи по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“. Общинския съвет разреши да се прекрати договора между община Варна и Народно читалище „Стара Варна 2010“ относно архитектурния паметник „Погребите“. Обектът е в лошо техническо състояние и предстои да бъде създадена комисия, която да вземе решение как да се разпорежда с имота в бъдеще.

 

Бяха приети и годишните финансови отчети за 2016 г. на ДКЦ 1 – Св. Клементина, ДКЦ Св. Иван Рилски – Аспарухово, ДКЦ 3, ДКЦ 4, ДКЦ 5 Св. Екатерина, СБАЛОЗ д-р Марко Марков, Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Варна, СБАГАЛ проф. д-р. Д. Стаматов – Варна, СБАЛПФЗ – Варна, Специализирана болница по очни болести за активно лечение, Обреди ЕООД, ДКС, Пазари, Градски транспорт, Ученическо и столово хранене и Жилфонд.

 

Мариана Стойкова

Коментари ( 0 )