С кредити за около 36 млн. лв. Варна решава проблемите с трафика
Продължаването на бул. „В. Левски“ и пробивът на „Сливница“ получават държавна субсидия от 85 млн. лв.
Публикувана: 20 Nov 2017 | 17:31

Общината проведе публично обсъждане на намеренията за изтеглянето на общ заем от над 36 млн.лв. за 2 големи инфраструктурни проекта.

 

Най-грандиозният е "Изграждане на бул. "Васил Левски" в участъка от ул. "Подвис" до ул. "Девня" по плана на район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, Варна“, който ще струва 113 281 749 лв. За него е осигурено финансиране от държавния бюджет в размер на 80 500 000 лв. Местната власт трябва да осигури до 32 781 749 лв. за проектиране; авторски надзор; строителен надзор; изграждане на участъци от проекта: от ул. "Георги Пеячевич" до ул. "Девня" и мост на ул. "Прилеп"; разходи за отчуждителни процедури за придобиване на земя и сгради по проекта на общо 135 собственици. Средствата ще се осигурят чрез заем от финансова или кредитна институция.

 

Финансист №1 на общината Стефка Господинова изтъкна огромната роля на този проект, който е с огромни мащаби и практически ще разреши трафика в града от край до край, осигурявайки връзка на кварталите с курортните комплекси. Зам.-кметът Христо Иванов обясни, че общината работи по уточнени процедури за компенсиране на собствениците до достигане на пазарни стойности. За целта работят и независими оценители. В случай на недоволство всеки може да се обърне към съда. Присъстващите граждани също оцениха проекта като крайно нужен на Варна.

 

Другата голяма инфраструктурна инициатива е "Пробив на бул. "Сливница" в частта от бул. "Ян Хунияди" до бул. "Атанас Москов" по плана на ОП три, район "Владислав Варненчик", Варна“. По него ще е необходим още 3 246 000 лв. заем, като проектът е на обща стойност до 7 746 000 лв. Държавният бюджет осигурява на Варна 4 500 000 лв.

 

Средствата от кредита ще послужат за проектиране и изграждане на светофари; авторски надзор; строителен надзор; разходи за отчуждителни процедури за придобиване на земя и сгради.

 

За изпълнението на двата проекта ще бъдат отсечени 90 дървета, но засадени над 720 нови. Което значи, че компенсаторната програма за зелените пояси ще бъде изпълнена в съотношение 1:7.

 

Община Варна вече реши, че ще тегли кредит от 10,3 млн. евро, с който ще бъдат финансирани 3 европейски проекта и въвеждането на „синя зона”. Стефка Господинова подчерта, че поетите нови задължения няма да надвишат допустимия по закон праг и община Варна ще остане далеч от 15-те процента. 

 

Борис Проданов

 

Още по темата: Теглят над 20 милиона от ЕБВР за подобряване на градската среда във Варна

Коментари ( 0 )