Превръщат в Музей на архитектурата занемарена къща -паметник
Имотът се намира на пешеходния ринг, който обхваща архитектурното богатство в централната градска част
Публикувана: 24 Nov 2017 | 15:21

Община Варна иска да обнови занемарена сграда паметник на културата, която има потенциала да се превърне в Музей на архитектурата. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“.

 

Сградата е държавна собственост и се намира в историческото ядро на Варна, на ул. „Преслав“ 22. Преди пет години е била предоставена за управление на Министерство на правосъдието за нуждите на Агенцията по вписванията, които обаче не са предприели действия за поддържането и стопанисването на имота.

 

Желанието на Община Варна е да реставрира сградата и в нея да настани новия общински отдел „Недвижимо културно наследство“. Освен че новосъздадената структура ще развива своята дейност, там ще бъде разположен и архивът на недвижимите културни ценности от Североизточния район – областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

 

Имотът се намира на един от новите туристически маршрути – пешеходния ринг, който обхваща архитектурното богатство в централната градска част. Той има потенциала да бъда обособен като Музей на архитектурата, се посочва в мотивите на администрацията.

 

Съветниците от комисията по „Собственост и стопанство“ дадоха „зелена“ светлина за осъществяване на всички необходими дейности, за да може Община Варна да придобие в собственост имота. А от Министерство на правосъдието вече са изразили съгласие да им бъде отнето правото на управление върху сградата поради отпаднала необходимост.

 

Идейният проект за реставрацията на сградата е безвъзмездно предоставен от арх. Ирина Рачева, магистър по „Опазване на културното наследство“.

 

Предвижда се средствата за реализацията на проекта да бъдат заложени в общинския бюджет за 2018 г. В процеса на изпълнение ще се разчита и на съдействието на ВСУ „Черноризец Храбър“, с който Община Варна си сътрудничи. Част от дейностите ще бъдат в рамките на практически занятия на студентите от специалност „Архитектура“ и   от магистърската програма „Опазване на културното наследство“.

 

Черно море

Коментари ( 0 )