Увеличават бюджета на община Варна със 78 млн. лв.
След актуализацията той възлиза на 348, 7 млн. лв.
Публикувана: 24 Nov 2017 | 13:15

Увеличeние на бюджета на община Варна със 78 млн. лв. одобриха съветниците от постоянната комисия "Финанси и бюджет" към варненския общински съвет на редовното си заседание. След актуализацията той възлиза на 348, 7 млн. лв. Първоначално заложеният бюджет е 270, 7 млн. лв. След промяната той се увеличава с близо 30 %.

 

Актуализацията е във връзка със служебни промени във взаимоотношенията на община Варна и централния бюджет, получени трансфери, решенията на Общински съвет- Варна през годината, оптимизацията на приходите на база предложения от ресорните дирекции "Местни данъци" и "Общинска собственост, икономика и стопански дейности", от кметове на райони и кметства, от общинските предприятия и от всички разпоредители с бюджет, които формират приходи. Взети са предвид и очакваните разходи до края на бюджетната година на база изпълнението на бюджета до момента. 


85 млн. лв. са отпуснати на община Варна от правителството с Постановление на министерски съвет от 13 октомври 2017 г. 80,5 млн. лв. от тях са предназначени за изграждането на новия булевард "Левски", а 4,5 млн. за "Пробив на бул. Сливница". Реализирането на проектите ще продължи и през 2018-а. 


Община Варна е получила трансфери от МС за Парламентарни избори 2017 (432 697 лв.), от МОН за различни образователни прояви (115 391 лв.), от Министерството на културата за ММФ "Варненско лято", "Международен майски хоров конкурс" и редовни теренни археологически проучвания на РИМ (77 007 лв.), от Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване (73 551 лв.), отново от Министерството на труда и социалната политика по програма за осигуряване на заетост (61 078 лв.), от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за зимно поддържане и текущ ремонт на пътища (38 815 лв.), от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по Национална кампания "Чиста околна среда 2017" (11 630 лв.), от община Аврен по договор за финансиране на теренни археологически разкопки  на крепост Петрич кале (8 000 лв.)
 


 

 

Полина Петрова

Още от: Община Варна

Коментари ( 0 )