Община Варна

Още новини от Община Варна

122 ученици от 15 населени места в България заеха местата си в 8,30 ч. днес в Средно училище „Гео Милев“

Това ще стане с присъединяване на съседен имот с площ 1 800 кв. м

Te се намират на ул. "Струга" № 111 и представляват три сгради с обща площ от 574 кв. м.

Срещите се провеждат в сградата на Окръжния съд, а с доброволците работят съдиите Яна Панева, Асен Попов и Светослава Колева

Обучени са 187 доброволци от училищните превантивни клубове, които са провели 102 обучителни сесии

Промени претърпя и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Местната власт призовава гражданите да съдействат в тежката зимна обстановка

По някои има закъснения заради задръствания и лошото време

Инициативите за именуване и преименуване бяха насочени от съветниците от ПК „Култура и духовно развитие“ към районното кметство за повторно обсъждане

Още новини