Община Варна

Още новини от Община Варна

И в петте района обработката на терените продължава с ускорени темпове през цялото лято

Някои „общественици“ провалиха проекти с европейско финансиране в цели квартали, добави кметът

Приети бяха и промените в Наредбата за организацията и дейността на клубовете за пенсионери

Събитието уважиха инж. Дилян Млъзев - кмет на Община Елена, Коста Базитов – зам.- кмет на Община Варна, граждани от морския град и от град Елена

В Киев, Санкт Петербург, Екатеринбург, Баку и Минск

По време на инициативата е предвидено е да се обсъждат теми като агресията, наркотиците, рисковото поведение, трафик на хора и други

Учебното заведение ще разполага и с асансьор за деца и хора с увреждания

Започна изграждането на три нови детски площадки в квартала

Събитието е част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европа

Инвестиционната програма на Община Варна за 2018 година и отчет за изпълнението на дейностите през предходната година бяха представени на работната среща

Още новини