Община Варна

Още новини от Община Варна

В него могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Вижте сроковете, начините и местата за плащане

PTPI „Делфините" – Варна, събра 30 000 лв. за каузата „Възрастни хора“

До пролетта приключва облагородяването на междублоковите пространства

Само за няколко години успяхме да направим така, че макрорамката на бюджета във Варна да се увеличи 2,5 пъти, каза още кметът

Председател на Вр.К. “Опазване и възпроизводство на околната среда” към ОбС Варна

„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ беше приета след кратък дебат

Те поискаха увеличаване на бюджета за функция „Транспорт“ за 2019 г.

Браншът още по-усилено ще рекламира Варна като дестинация

Приемането й се налага поради изменения и допълнения на Наредба № 10 на МОН

Още новини