Повече от 6000 ученици и студенти са преминали през инициативи на дирекция „Превенции“
Обучени са 187 доброволци от училищните превантивни клубове, които са провели 102 обучителни сесии
Публикувана: 28 Feb 2018 | 13:40

Първото за годината заседание на Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН–Варна се състоя в Община Варна. Присъстваха представители на неправителствени организации, РЗИ, Дирекция „Социално подпомагане“, БЧК, Регионално управление на образованието-Варна, председателите на постоянните комисии по „Здравеопазване“, „Младежки дейности и спорт“, „Наука и образование“ към Общински съвет – Варна, представители на общинската администрация – директори на дирекции и експерти. По време на срещата бе приет отчет за реализираните дейности по превенция на ХИВ/СПИН през 2017 г., които са финансирани от дирекция „Превенции“. Разгледани бяха акценти от превантивна програма „Сексуалност и здраве“, реализирана в 7 гимназии. За периода са обучени 187 доброволци от училищните превантивни клубове, които са провели 102 обучителни сесии пред 2644 ученици и са раздали над 5000 информационни материали. В рамките на проведени четири антиспин кампании над 80 ученици и студенти-доброволци, членове на градския и училищните превантивни клубове, са достигнали до повече от 6000 млади хора от 10 варненски гимназии и 3 университета. За обезпечаване на кампаниите са отпечатани 15000 материали.

 

Консултативният съвет прие програма за превенция на рисковото сексуално поведение, ХИВ/СПИН и полово преносимите инфекции за 2018 г. Основен акцент в нея е разширяването на превантивната дейност в училищна общност, сред млади хора в риск, както и кампании сред младите хора във Варна. Продължава и подготовката на доброволци – обучители на връстници.

 

Черно море

Още от: Община Варна

Коментари ( 0 )