Кампания срещу робския труд във Варна
Мотото е: По-добре информиран, отколкото експлоатиран
Публикувана: 18 Mar 2018 | 13:44

Във Варна се провежда ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Организира се от Местната комисия за борба с трафика на хора и Дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора. Тя ще се проведе в периода март – май и ще премине под мотото: „По-добре информиран, отколкото експлоатиран“. Партньори в кампанията са Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Бюро по труда – Варна, ОДМВР – Варна, граничните полицейски управления Пристанище Варна и Летище Варна, I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „Константи Преславски“, Професионална техническа гимназия, МГ „Д-р Петър Берон“, ВТГ „Георги Стойков Раковски“, ПТГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

 

Целите на кампанията са информиране на деца и младежи в училищна възраст и представители на уязвими групи за рисковете, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация.


В рамките на кампанията в СУ „Любен Каравелов“ във Варна и СУ „Васил Левски“ във Вълчи дол през изминалата седмица се проведоха информационни срещи, на които ученици от уязвими групи бяха информирани, че щедрите обещания за бързи пари в чужбина могат да се окажат капан. Сформират се и фокус-групи, в които заедно с доброволци, подпомагащи дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна, ще обсъдят идеи за създаване на информационни материали по проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация.

 

В периода 26 – 28 март във Велико Търново четири деца от избраните фокус-групи и четирима доброволци от училищните превантивни клубове ще вземат участие в ежегодната „Академия за доброволци“, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора, съвместно с фондация „Ханс Зайдел“. В Академията участниците ще придобият и доразвият презентационните си умения, уменията си за работа в екип и обучаване на връстници. От 16 до 27 април във варненските гимназии с разкрити превантивни клубове доброволци ще организират информационна кампания в училищните общности за рисковете от попадане в трафик на хора с цел трудова експлоатация.

 

Още по темата: Във Варна започва кампания за превенция на трафик на хора с цел трудова експлоатация

 

Коментари ( 0 )