Данък ще има и за ловните кучета във Варна
Приети бяха и промените в Наредбата за организацията и дейността на клубовете за пенсионери
Публикувана: 23 Apr 2018 | 12:42

Стопаните от Варна на ловни кучета също ще плащат годишен данък. Такса няма да има само за собствениците на кучета, които охраняват или придружават стада от селскостопански животни, отгледани в животновъдни обекти с регистрация.

 

Тези промени в наредба на общината за местни цени на услуги и такси бяха гласувани на временната комисия „Правна“ към ОбС – Варна. Промените са поради поправките в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Последната дума ще има Общинският съвет.

 

Така за куче годишно ще се плаща 24 лв. Собствениците им извън Варна – Каменар, Тополи, Константиново, Звездица и Казашко ще ползват 50% отстъпка – т.е. 12 лв.

 

Стопани на служебни кучета в бюджетни организации, инвалиди, са освободени от налог. Кучета, които се използват за опитни цели и от БЧК, също минават без такси.

 

Приети бяха и промените в Наредбата за организацията и дейността на клубовете за пенсионери. Откриването на територията някой от районите във Варна – „Приморски“, „Младост“, „Одесос“, „Вл. Варненчик“ и „Аспарухово“ ще става при инициатива на поне 50 възрастни хора. За 5-те села вече минималният изискуем брой пенсионери е 30.

 

Поддръжката (отопление, осветление, вода, обзавеждане, ремонти и оборудване) ще става спрямо възможностите на общината. Откриването на нов клуб задължително е свързано с посочване на адрес, на който хората от третата възраст ще се събират.

 

До този момент от 1999 г. на територията на варненската община работят 23 пенсионерски клуба.

 

Борис Проданов

Коментари ( 0 )