Готов е планът за намаляване на шума във Варна
Документът е публикуван в официалния сайт на общината
Публикувана: 6 Sep 2018 | 10:55

Публикуван е предварителен вариант на  „План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна“, изготвен съгласно Глава трета от Закона за защита от шума в околната среда. Документът е публикуван в официалния сайт на Община Варна www.varna.bg, раздел „Обяви и съобщения“, за срок от 30 дни. Той може да бъде разгледа и на хартиен носител, в стая 411, в сградата на общинската администрация, в часовете от  9 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 17 ч.

 

След изтичане на тридесетдневния срок ще бъде проведено  обществено обсъждане, което ще се проведе на 12.10.2018г. (петък) от 11ч.в сградата на Община Варна, зала „Пленарна“. В рамките на обявения период  всеки има възможност да се запознае с Плана за действие и да представи в деловодството на Община Варна и до дирекция ИИБ мнения и предложения. Телефони  за контакт: 052/820 159; 820 330 – инж. Диана Кирчева – главен експерт. 

 

Прочетете още: Глобяват до 500 лв. за алкохол и цигари на детска площадка

Още от: Община Варна

Коментари ( 0 )