Район „Младост“ във Варна ще се побратими с украински град
Общинските съветници разрешиха и промени в два от стратегическите документи на града за периода 2014-2020 г.
Публикувана: 20 Sep 2018 | 15:18

Район „Младост“ във Варна ще се побратими с украинския Арциз. Общинските съветници от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласието си варненският район да подпише споразумение за побратимяване с града в Южна Украйна, в който има и много българи.

 

Според районния кмет Христо Христов предложението за побратимяване е логично продължение на дългогодишно и успешно сътрудничество на общинската администрация с украинския град. Освен това пресечните точки между „Младост“ и Арциз са много, както в областта на културата, туризма, търговията, така и в реализацията на бъдещи съвместни проекти.

 

Арциз е разположен в историко–географската област Буджак (в южната част на Бесарабия) и е административен център на Арцизки район.   В града живеят около 15 000 души.

 

„Считам, че подписването на договор за побратимяване с украинския град ще създаде допълнителни възможности за обмяна на опит и информация в различни сфери на дейност, а така също и за реализация на съвместни инвестиционни проекти и икономически форуми. Това ще позволи на жителите на нашите градове отблизо да се запознаят с историята, културата, традициите на страните“, се казва в предложението на кмета на район „Младост“ Христо Христов.

 

На днешното заседание общинските съветници разрешиха и промени в два от стратегическите документи на Община Варна за периода 2014-2020 г. – Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ и Общинския план за развитие /ОПР/. Ремонт на пътната инфраструктурата, детски градини, училища, обновление на Морската градина, изграждане на детски и спортни площадки са само част от проектите в Интегрирания план за градско възстановяване, чиято основна цел е да промени облика на Варна до 2020 г.   Общинските съветници дадоха съгласието си за прецизиране на проектите, като на мястото на тези с отпаднало значение бъдат включени нови.

 

Предвижда се и актуализация на Общинския план за развитие на Варна за периода 2014 – 2020 г. Устойчивото икономическо развитие и ръстът на преките чуждестранни инвестиции допринасят за утвърждаването на Варна като водещ стопански център за страната, който изпреварва развитието на икономическите процеси на национално ниво. Основни социално-икономически показатели и макроиндикатори показват, че са настъпили известни промени в средата, в която се реализират мерките, заложени в Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г. Затова е необходимо да се направи актуализация на плана, бе изтъкнато на днешното заседание.

 

Членовете на комисията дадоха също съгласието си Община Варна да участва като партньор по международен проект „Стартъп модел за градове – смарт технологии и стратегии за брандиране на градове“ по програма УРБАКТ III. В проекта, който е двегодишен и ще стартира в началото на 2019 г., ще участват градове от Португалия, Италия, Канарските острови, Унгария, Полша и Ирландия. Водещ партньор ще бъде гр. Алба Юлия от Румъния. Предстои да бъдат разгледани възможностите за адаптиране на добрите практики на Алба Юлия за брандиране на града чрез интегриране на смарт технологии. Проектът ще бъде в подкрепа на усилията на общината за популяризиране на Варна като дестинация за четири сезона.  

 

Прогнозният бюджет за Община Варна като партньор е до 60 хил. евро. Безвъзмездната финансова помощ по програмата е до 85% от допустимите разходи. Останалите 15% са собствен принос, който ще бъде покрит изцяло от националния бюджет чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
 
 

Коментари ( 0 )