В община Варна отчитат 2018-а и набелязват приоритетите за тази година
И за двете години градът харчи рекорден бюджет
Публикувана: 7 Jan 2019 | 10:19

В община Варна днес ще се проведе пресконференция по темите обзор на 2018 г. и основни приоритети в работата за 2019 г. 

 

Тази година не се предвижда увеличение на размера на данъците и общинските такси. Най-много средства ще бъдат заделени за функция „Образование“, която заема 35,4% от общия бюджет на общината (в размер на 475 млн. лв.) - близо 140 млн. лв., които са с 20 млн. лв. повече в сравнение с 2018 г.  Те ще се инвестират в подобряване на образователната инфраструктура в училища, гимназии и детски градини и създаване на модерна материално- техническа база за образование и кариерно развитие.

 

Във връзка с избирането на Варна за Европейски град на спорта са предвидени средства за изграждане и обновяване на спортната инфраструктура и за провеждането на над 200 спортни събития, от които 50 международни. Заложени са още инвестиции в градската среда, които ще спомагат популяризирането и утвърждаването на морската столица като търсена туристическа дестинация за четири сезона. 

 

Продължава социалната политика на общината чрез финансиране на основните социални отговорности, насочени към нуждите на хората в неравностойно положение, подпомагане дейността на пенсионерските клубове, предоставяне на помощи за социално слаби и хора, осигуряване на топла храна на социално слаби граждани, помощи за лечение на граждани и т.н. Осигурени са и средства за здравеопазването чрез финансиране на предоставяне на помощи за лечение на граждани, подкрепа на асистираната репродукция, осъществяване на програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве, предоставяне на средства за капиталови трансфери за лечебните заведения. 

 

През 2019 г. Община Варна има намерение да използва дългосрочен общински дълг за: осигуряване на средства за мостово финансиране и съфинансиране на проекти по Оперативни програми на Европейски съюз и за реализиране на инвестиционни проекти.

 

Капиталовата програма за 2019 г. е в размер на общо на 185,1 млн. лв. Тя предвижда продължаване (от 2018 г.) на строителството на  бул.„ Левски“- най-мащабният проект със стратегическо значение за града . Предвижда се още изграждане на Рибарското пристанище „Карантината“ в район „Аспарухово“, многофункционалните  спортни комплекси „Вл. Варненчик“, на ул. „Студентска“  и в кв. „Виница“, както и основен ремонт и реконструкция на стадион „Спартак“. Реализацията на тези и много други обекти, включени в капиталовата програма на община Варна за 2019 г., ще допринесе за подобряване на инфраструктурата на града и подпомагане на развитието на икономиката.  

 

За 2018 г. бюджетът беше актуализиран, а макрорамката намалена с 10 млн. лв. от първоначално предвидените 393 млн. лв. Основната причина е, че приходите от продажба на билети за градски транспорт се събират и отчитат в общинското дружество „Градски транспорт“, а не в предприятието ТАСРУД, както бе заложено в най-важния финансов документ на общината. По-късното стартиране на Синя зона от първоначално предвиденото също дава отражение върху приходната част на бюджета.

 

Има ръст на приходите за делегирани държавни дейности в размер на 12 млн. лв. Увеличение има и на постъпленията от общински такси.

 

Още по темата: Общинските съветници одобриха актуализацията на бюджета на Варна за 2018 г.

Коментари ( 0 )