Мерки при обезпечаване на сигурността и опазването на обществения ред обсъдиха във Владиславово
Традиционната за последните години среща се проведе по инициатива на районния кмет Николай Костадинов и на началника на III РУП
Публикувана: 13 Mar 2019 | 15:20

Предприемането на своевременни мерки при обезпечаване на сигурността и опазването на обществения ред обсъдиха на традиционна за последните години среща в район „Вл.Варненчик” с директори на училища, детски градини, детски ясли и други обществено значими институции от района. Събитието се проведе по инициатива на Николай Костадинов - Кмет на Район „Вл.Варненчик” и на началника на III РУП Варна. 

 

На срещата бяха отчетени резултатите от изминалата 2018 година, набелязаха се конкретни проблеми и дейности за разрешаването им. 


За пореден път беше застъпена темата, касаеща механизмите за взаимодействие между институциите. Адекватните реакции и предприемането на незабавни действия при наличието на опасности, бедствия или възникнали аварии, са едни от най-важните елементи при разрешаването на възникнали проблеми. 


Отново се затвърди мнението, че важна роля за локализиране на нарушенията и за тяхното предотвратяване имат най-вече гражданите. „Ние разчитаме много на тяхната гражданска позиция и активност от една страна, а от другата страна са компетентните органи и само обединени можем да се противопоставим на нарушителите на реда.“, каза Николай Костадинов в края на срещата.


Напомняме на гражданите, че сигнали за аварии, бедствия, инциденти се приемат от Дежурен Район „Вл.Варненчик“ – тел. 052/510 482, Оперативен дежурен на Община Варна на тел.052/820 112, Кмет на Район „Вл.Варненчик“ Николай Костадинов – 052/575736, дежурен III РУП – Варна 052/511310.

 

Черно море

Коментари ( 0 )