Започва ремонт на Кризисния център за деца и приюта за бездомни във Варна
Основната цел е подобряване на условията за предоставяне на социалните услуги за потребителите
Публикувана: 24 Sep 2019 | 14:32

Община Варна започва реализирането на още един социален проект, който включва ремонт и оборудване на двата блока, в които в момента се помещава Приютът за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица и Кризисният център за деца. Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 вече е одобрил за финансиране предложението „Подобряване на социалната инфраструктура в гр.Варна“, който е част от инвестиционната програма на общината, съобщават от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“.

 

Проектът е на стойност 3,3 млн. лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,8 млн. лв., а останалите средства са собствен принос. Основната цел е подобряване на условията за предоставяне на социалните услуги за потребителите. Предвижда се основен ремонт на сградата, подобряване на енергийните характеристики, осигуряване на достъпна архитектурна среда. Модернизираният обект ще даде възможност за прилагане на съвременни подходи в работата с целевите групи. Повлияни от резултатите от проекта ще бъдат деца от семейства с домашно насилие или изоставяне, деца отпаднали от образователната система, деца с дефицити, бездомни и социално слаби лица и др. До момента по проекта са обявени тръжните процедури за избор на изпълнители на инженеринга и на строителния надзор.

 

Това е поредният социален проект, който Община Варна реализира с европейско финансиране. Другите са - изграждане на Център за грижа за лица с различни форми на деменция, както и на Дневен център за подкрепа на лица с деменция и техните семейства. Разкрит ще бъде и Дневен център за лица с множествени увреждания. Подписан е и договор за патронажна грижа за 495 лица социална здравна интегрирана услуга.

Коментари ( 0 )