Прочистват общинските канали и шахти във Варна от вредни гризачи
Процесът включва залагане на родентициди
Публикувана: 28 Jan 2020 | 14:27

Започва зимно-пролетната масова дератизация на каналните шахти и деретата на територията на община Варна, съобщават от общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“.

 

Процесът включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност.

 

Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.
 
Район „Приморски“ – 2604 шахти

 

02-03.02.2020 г. – подрайон „Приморски“
05-10.02.2020 г. – подрайон „Простор“
13-14.02.2020 г. – подрайон „Чайка“
 
Район „Одесос“ – 2295 шахти

17 - 21.02.2020 г.
 
Район „Младост“ – 3429 шахти

 

24-26.02.2020 г. – подрайони „Младост“ 1; „Младост“ 2
27.02.02.03.2020 г. – подрайони „Трошево“; „Св.И. Рилски“; ЗПЗ
04 - 05.03.2020 г. – подрайон „Възраждане“
 
Район „Вл. Варненчик“ - 1857 шахти

 

06 -27.03.2020 г. – централен район и „Кайсиева градина“
 

Район „Аспарухово“ – 1020 шахти

 

13 - 16.03.2020 г. – централен район

 

17.03.2020 г. – кв. „Галата“
 
Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета

18 - 19.03.2020 г. – Тополи; Каменар; Звездица
 
Дерета – 611 дка
20-23.03.2020 г.

Коментари ( 0 )