Добрите закони са в основата на стабилни европейски политики
Това заяви варненският евродепутат Емил Радев
Публикувана: 22 Nov 2017 | 11:50

„Създаването на добри закони, спазващи принципите на субсидиарност и пропорционалност, са в основата на стабилни европейски политики“, това заяви българският евродепутат от ЕНП Емил Радев по време на дебат в правната комисия на Европейския парламент за годишните доклади на Европейската комисия относно субсидиарността и пропорционалността за 2015 и 2016 г.

 

Като наблюдаващ докладчик от страна на Европейската народна партия Емил Радев подчерта, че е много важно да създаваме солидно европейско законодателство по въпросите, където ЕС може да постигне истински напредък и да даде добавена стойност. Той, също така, отбеляза, че неправилното прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност дава аргументи на евроскептиците и на това трябва да се противодейства.


В доклада на Европейския парламент се приветства нарастващият интерес на различните действащи лица към европейската политика. По-специално през 2014 г. новите механизми, създадени чрез REFIT, са дали възможност за по-голямо участие на националните парламенти в законодателния процес. Подчертава се, че Комисията продължава да прилага своята програма за по-добро регулиране и че за разлика от последния годишен доклад за 2014 г. резултатите от тези ангажименти са видими. ЕК обръща внимание на факта, че тези принципи могат да бъдат нарушени, с което да послужат на евроскептични цели, и подчертава, че институциите на ЕС следва да бъдат бдителни, за да се избегне този риск и да му се противодейства.


Емил Радев обърна внимание на публикуваното в края на октомври съобщение на Европейската комисия относно допълване на дневния ред на по-доброто регулиране: по-добри решения за по-добри резултати, в което Комисията представя своите усилия за увеличаване на прозрачността, легитимността и отчетността на работата си  в областта на по-доброто законотворчество и по-специално що се отнася до процеса на консултации и възможностите за заинтересованите страни да предоставят своите становища по нейните предложения. Стартирането до края на 2017 г. на уебсайта „Участие в изготвянето на законодателството“ ще позволи на заинтересованите страни да участват пълноценно в законодателния процес.


„По-доброто законотворчество е в основата на своевременни и стабилни политически решения за изпълнението на политическите приоритети, които способстват за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен ЕС днес“, заяви пред своите колеги българският евродепутат.


Емил Радев поздрави Европейската комисия и за създадената на 14 ноември 2017 г. от председателя Юнкер работна група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и това да „правим по-малко, но по-ефективно“. Работната група ще започне да действа от 1 януари 2018 г., като ще докладва на председателя до 15 юли 2018 г. и ще отправи препоръки за по-доброто прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност, ще набележи областите на политиката, в които работата може да се пределегира или окончателно да се върне на държавите членки.

 

Черно море

Коментари ( 0 )