Без пластмасови продукти по време на европредседателството
България разполага с достатъчен капацитет за рециклиране на отпадъците от всички основни материали
Публикувана: 21 Jan 2018 | 18:07

„Без пластмасови продукти“ по време на европредседателството, това предлагат от  МОСВ. България приветства приемането на Стратегията за предотвратяване на отпадъците от пластмаси. По време на Българското председателство ще бъдат проведени дискусии по различните мерки, заложени в стратегията“, коментира министърът на околната среда и водите Нено Димов, предават от Министерството на околната среда. „Пластмасовите отпадъци: европейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни“ представлява незаконодателен документ на Европейската комисия. Целта е да се избегне нанасянето на щети върху природата от пластмасовите отпадъци. Документът ще съдържа точки за разделното събиране и рециклирането на пластмасови отпадъци, както и за ограничаването на изхвърлените пластмасови отпадъци в околната среда. Ще бъде поставен акцент и върху производството и употребата на биоразградими и компостируеми пластмаси. Тези мерки са от изключително значение. Те целят да повишат  качеството на живот на хората.

 

Българското председателство ще проведе заседания за дискусия на Работна група „Околна среда“ в Съвета на ЕС по отделните точки от документа. В рамките на заседанията и обсъжданията на стратегията, България ще цели постигане на консенсус в позициите на държавите членки към оптимален баланс между необходимостта от  намаляване на екологичния отпечатък на пластмасата, отчитайки икономическия, социален и здравен аспект на прилаганите мерки. Очаква се работа по формулирането и обсъждане на Заключения на Съвета по тази тема. България въвежда такса за торбичките през 2011 г. По отношение на пластмасите България е една от първите държави членки, които през 2011 г. въведоха ограничителни мерки за пластмасовите торбички чрез заплащане на продуктова такса за брой. В края на 2017 г., съгласно проучване на Евробарометър, 50% от българските граждани са се отказали от използването на пластмасови торбички за еднократна употреба.

 

България разполага с достатъчен капацитет за рециклиране на отпадъците от всички основни материали. За третиране на отпадъците от опаковки са изградени 49 сепариращи инсталации, от които собственост на организациите по оползотворяване на опаковки са 27, а останалите на техни подизпълнители, посочват от екоминистерството. Освен частните инвестиции,  с европейски средства по ОПОС 2007-2013 са изградени 11 сепариращи инсталации за битови отпадъци с общ капацитет над 730 000 тона. В настоящия програмен период – 2014-2020 ще бъдат изградени още 16 инсталации, за 6 от които вече са подписани договори. В допълнение към разделно събираните отпадъци от опаковки, тези инсталации ще позволят отделянето на допълнителни количества пластмасови отпадъци, които да бъдат рециклирани и оползотворени, отбелязват от ведомството.

 

Страната разполага с достатъчен капацитет за рециклиране на отпадъците от всички основни материали като хартия, пластмаса, стъкло и метал.  По отношение на пластмасата са издадени разрешения за дейности по рециклиране на над 130 фирми с общ капацитет надхвърлящ 560 000 тона. При стъклото рециклиращите мощности надхвърлят 130 000 тона, а при хартията достигат общо около 180 000 тона.Друг източник на финансиране на инсталации за сепариране и рециклиране са натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, чиято цел е да се финансират дейности и съоръжения стоящи по-високо в йерархията по управление на отпадъците.

 

http://agrozona.bg

Четете още: 26-ма учени ще търсят решение за мръсния въздух

 

Коментари ( 0 )