Приеха Закон за европейската заповед за разследване
Решението на Народното събрание е окончателно
Публикувана: 7 Feb 2018 | 16:24

Парламентът прие на второ четене нов Закон за европейската заповед за разследване. Той бе приет под натиск на Европейската комисия след заплаха за санкции заради неизпълнение на европейска директива.

 

С въвеждането на европейската заповед за арест в отношенията между държавите-членки на Европейския съюз се установява цялостна система за събиране на доказателства при дела с трансграничен елемент въз основа на принципа на взаимното признаване. Законът има за цел да улесни борбата с корупцията, трафика на наркотици и организираната престъпност.

 

Европейска заповед за разследване е акт, издаден от компетентен орган на издаващата държава-членка на Европейския съюз, с който се отправя искане до компетентен орган на изпълняващата държава-членка за събиране на доказателства, включително доказателства, с които изпълняващата държава вече разполага, или за извършване на действие по разследването и други процесуални действия.

 

fakti.bg

 

Четете още:  

Коментари ( 0 )