Мария Габриел представи нови стандарти на ЕК за прозрачност и справедливост за онлайн платформите
Целта е да се създаде справедлива и предвидима бизнес среда за малките предприятия и търговците
Публикувана: 26 Apr 2018 | 18:17

Европейската комисия предложи нови правила за онлайн платформите, които ще предоставят на малките предприятия повече безопасност в условията на цифровата икономика.

"Платформите и търсачките са важни канали, чрез които европейските предприятия достигат до потребителите, посочи българският комисар Мария Габриел, отговаряща за цифровата икономика и цифровото общество. Ние обаче трябва да гарантираме, че те не злоупотребяват с позицията си и не вредят на бизнес потребителите. Правим изключително важна стъпка — поставяме ясни правила за прозрачност, ефективно уреждане на спорове и създаване на обсерватория за подробен анализ на практиките на онлайн платформите. Осигуряването на справедливо третиране на дружествата от страна на платформите и търсачките е от решаващо значение, включително за насърчаване на доверието в онлайн платформите в ЕС."

Целта е да се създаде справедлива, прозрачна и предвидима бизнес среда за малките предприятия и търговците при използването на онлайн платформи. Ползи от новите правила ще имат предприятия, като например хотели, търговци, продаващи онлайн, разработчици на приложения и други подобни дружества, които разчитат на търсачки за привличане на интернет трафик към техните сайтове.

Коментари ( 0 )