ЕК намалява директните плащания
За да има за кризисния резерв
Публикувана: 17 Jun 2018 | 9:26

Европейската комисия предлага да бъдат намалени разходите за подкрепа на фермерите за финансовата 2019 г. Промените се правят с цел да се осигурят средства за финансиране на кризисния резерв. Предложението за финансова дисциплина се прави всяка година и намалява разходите по Общата селскостопанска политика, по-точно директните плащания, които се осигуряват чрез Европейския фонд за гаранции в земеделието. Целта е да бъдат заделени 400 млн. евро (по цени от 2011 г.), за да се осигурят средства за пазарите на селскостопански стоки.Целта на предложението е директните плащания за 2019 г., които надвишават 2 000 евро, да бъдат намалени с 1.422184%. Това изключва плащанията за фермерите в Хърватия, тъй като те все още въвеждат схемата след присъединяването им към ЕС през 2013 г. Спестените суми ще бъдат използвани като кризисен резерв с размер 468,7 млн. евро по сегашни цени, които ще бъдат осигурени от бюджета за 2019 г. Намалението е по-високо в сравнение с това, което се приложи през 2018 г. и което бе 1,388149%. Това намаление позволи да се генерира резерв от 459,5 млн. евро, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

 

Освен създаването на кризисен резерв всяка година, механизмът за финансова дисциплина може също да се използва с цел да се осигурят средства в рамките на годишните лимити като част от седем годишната финансова рамка на ЕС (така наречената Многогодишна финансова рамка). Въпреки това сегашните очаквания за директните плащания и свързаните с пазара разходи за 2019 г. са, че те ще бъдат в договорените рамки, поради което настоящото предложение за финансова дисциплина не предвижда намаление за тази цел.Според законодателството на ОСП сумите, генерирани чрез финансова дисциплина, които в края на финансовата година остават на разположение в бюджета на Европейския фонд за гаранции в земеделието, включително средствата от кризисния резерв, трябва да бъдат разпределени за фермерите. От създаването на кризисния резерв през 2014 г. той никога не е използван и средствата, които се заделят всяка година, се разпределят към фермерите.

 

agrozona.bg

 

Четете още: По-малка зърнена реколта в Европа заради сушата

 

Коментари ( 0 )