Емил Радев: ЕП направи важна стъпка напред за решаване на проблема с двойното качество на храните
Публикувана: 14 Sep 2018 | 11:58

Европейският парламент успешно гласува доклада относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар. Така наречените „двойни стандарти на продуктите” са проблем, който обхваща не само храните, но също така и редица нехранителни продукти като козметика, тоалетни принадлежности и продукти, предназначени за бебета.

 

Докладът за първи път признава наличието на проблема, който дълги години бе отричан в Европа. Именно затова гласуването му бе изключително важно не само за България, но и за всички страни от Източна и Централна Европа, които ежедневно се сблъскват с двойните стандарти.

 

„На всички ни е ясно, че дискриминацията е неприемлива и че всички потребители в ЕС трябва да имат еднакъв достъп до същото ниво на качество на продуктите, независимо от държавата, в която живеят. С доклада подчертаваме необходимостта от предоставяне на точна, ясна и лесна за разбиране потребителска информация, тъй като това е от ключово значение за борбата с двойното качество на продуктите“, коментира българският евродепутат Емил Радев. Той е и вносител на редица тестове, отбелязващи разликите в качеството на продуктите и намерили място в окончателно приетия доклад.

 

„С колегите от засегнатите държави сме на мнение, че потребителските предпочитания не трябва да се използват като извинение за по-ниско качество или за предлагане на различни качествени класове на пазарите в ЕС“, допълни Радев. Поради това в доклада ясно се подчертава и значението на информирането на потребителите по точен и прозрачен начин, че продуктът, който те купуват или познават от друга държава-членка, е различен, за да се избегне заблуждаването им и да не останат с грешно впечатление от покупката си.

 

Българският евродепутат изрази и задоволството си, че предложението за изменение на Приложение I от Директивата за нелоялните търговски практики е гласувано с изключително голямо мнозинство. То е намерило място сред финалните текстове, въпреки отпора на държавите от Западна Европа, където проблемът с двойните стандарти не съществува.

 

Предложението въвежда допълнителен елемент в „черния списък“, който определя забранените при каквито и да било обстоятелства практики. То изрично посочва разликите в качеството на продукти с еднаква марка, когато са дискриминационни и не зачитат очакванията на потребителите.

 

В доклада си евродепутатите призовават за бързо трансгранично сътрудничество и обмен на данни между националните органи за защита на потребителите и органите в областта на храните, сдруженията на потребителите и Комисията относно потенциално несъответстващи продукти и информация за възможни нелоялни практики. Настоява се и за изработване на обща методология за тестове за събиране на достоверни и сравними доказателства, които да спомагат за установяване колко сериозни и широкоразпространени са практиките за разлики в качеството, както и публично достъпни и възможно най-бързо анализирани резултати относно съществуващите различия при храните. 

 

Черно море

Коментари ( 0 )