Превозвачите от ЕС ще имат достъп до жп инфраструктурата у нас
Парламентът прие промени в Закона за железопътния транспорт
Публикувана: 22 Feb 2019 | 10:49

Железопътните превозвачи от страните членки на ЕС ще имат право на достъп до железопътната инфраструктура у нас и до обслужващите съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и товари при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия. Това решиха депутатите с приетите на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт.

 

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" може да ограничи правото на достъп за извършване на превоз на пътници между железопътни гари, разположени на територията на България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществени услуги за железопътен превоз и може да доведе до нарушаване на икономическото равновесие на договора.

 

Националната компания "Железопътна инфраструктура" ще определя изискванията към кандидатите, условията и реда за издаване, подновяване, изменение или отнемане на единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия с област на дейност в Република България. Сертификатът ще се издава за срок до пет години и ще се подновява след подаване на заявление от железопътното предприятие. Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" ще води национален регистър на превозните средства, който отговаря на общите спецификации за националните регистри на превозните средства, съгласно акт на Европейската комисия.

 

С глоба от 20 до 50 лв. ще се наказва лице, което замърсява приемното здание на гара или спирка, пероните, железопътните коловози, линии и съоръжения в гара или междугарие. Същата ще е глобата и за онези, които преминават през железопътни линии или железопътни съоръжения в гара или междугарие, или през гаровите коловози и стрелки извън зоната, определена за преминаване, без специално разрешение за това.

 

dariknews.bg

Още от: Политика

Коментари ( 0 )