Тарифа за реклама по ТВ "Черно море" (PDF файл)

 

Тарифа за излъчване на cut-in преди рекламен блок по ТВ "Черно море" (PDF файл)

 

Тарифа за излъчване на видеоматериал под шапка ТВ ШОП в рекламен блок по ТВ "Черно море" (PDF файл)

 

Тарифа за участие в ефирно предаване по ТВ "Черно море" (PDF файл)

 

Тарифа за спонсориране на рубрики (PDF файл)

 

Заявка за платен репортаж по ТВ "Черно море" (EXCEL файл)

 

Възлагателно писмо (DOC файл)

 

Изисквания към видео материалите, предавани за излъчване в ТВ "Черно море" (PDF файл)

 

Time zone Monday - Friday Weekend
Morning Time 07:00 - 10:00 35 лв. 07:00 - 10:00 35 лв.
Day Time 10:00 - 17:30 27 лв. 10:00 - 17:30 27 лв.
Prime Time 17:30 - 21:00 54 лв. 17:30 - 21:00 54 лв.
Late Fringe 21:00 - 24:00 40 лв. 21:00 - 24:00 40 лв.
Night Time 00:00 - 07:00 15 лв. 00:00 - 07:00 15 лв.

 

пояснения
■ Цената се отнася за рекламен спот 30 секунди; 
■ Рекламен спот с дължина, различна от 30 секунди, се изчислява по следната коефициентна скала:

 

Секунди 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" 40" 45" 50" 55" 60"
коефициент 40% 60% 75% 85% 90% 100% 120% 140% 160% 180% 190% 200%

 

завишения
■ Първа и последна позиция в рекламен блок – 25% върху съответната цена на спота;
■ Първа или последна позиция в рекламен блок – 20% върху съответната цена на спота;
■ Избор на рекламен блок – 10% върху съответната цена на спота;
■ Рекламни спотове с две и повече търговски марки – 20 % върху съответната цена на спота за всяка допълнителна търговска марка;

 

платени репортажи – заснемане, монтаж и излъчване
снимки, монтаж и излъчване на рекламен репортаж
1 минута 450 лева 5 излъчвания В рекламния блок преди централните новини от 18:25, преди късните новини от 22:55 ч., в сутрешния блок от 8:26 ч., преди обедните новини в 11:55 ч., след ранните новини в 17:10 ч.
2 минути 600 лева 5 излъчвания В рекламния блок преди централните новини от 18:25, преди късните новини от 22:55 ч., в сутрешния блок от 8:26 ч., преди обедните новини в 11:55 ч., след ранните новини в 17:10 ч.
3 минути 750 лева 5 излъчвания В рекламния блок преди централните новини от 18:25, преди късните новини от 22:55 ч., в сутрешния блок от 8:26 ч., преди обедните новини в 11:55 ч., след ранните новини в 17:10 ч.

 

спонсорство и нестандартни (алтернативни) форми на реклама
■ Спонсорски заставки се позиционират преди и след дадено предаване;
Максимална дължина на спонсорска заставка - 7 секунди;
Спонсорство се закупува пакетно за минимум 4 седмици;
Всички актуални предложения за спонсорски пакети за рубрики и предавания можете да получите от отдел "Реклама".
■ Нестандартни (алтернативни) форми на реклама са приложими в цялата програма, стига това да е възможно и да не противоречи на ЗРТ;
Те се подготвят индивидуално спрямо заданието на клиента;
За повече информация можете да се обърнете директно към отдел „Реклама”.

 

обемни отстъпки
500 - 2000 лв. 2000 - 5000 лв. 5000 - 10 000 лв. над 10 000 лв.
5 % 7 % 10 % по договаряне

Специални отстъпки за директни клиенти за свързани медии:

2 медии - 10 % от сумата за втората медия

3 медии - 10 % от сумата за втората медия + 15 % от сумата за третата медия.

Забележка: Информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ (www. chernomore.bg) не може да бъде първа медия.

 

Медийна група ЧЕРНО МОРЕ предлага специални оферти за продажба на рекламно време във връзка с организация и подпомагане на собствени активности и събития.

Групата е в правото си да предложи част от рекламното си време и под формата на LAST MINUTE предложения.

Стойността при условия на медийни партньорства подлежи на договаряне.

 

Всички цени са в лева без ДДС

Тарифата е в сила от 09.11.2015 г.

 

За повече информация можете да се обърнете директно към отдел „Реклама”.