78 младежки делегати влизат в Общинския съвет на Варна
Те ще участват и в работата на постоянните комисии, а в края на мандата ще получат сертификат
Публикувана: 9 Mar 2016 | 18:43
Снимка Пламен Гутинов

78 ще са младежките делегати, които ще се включат в работата на варненския общински съвет. Те ще участват със съвещателен глас по време на заседанията на постоянните комисии. В края на мандата ще им бъде издадено удостоверение, като за да го получат младежите е нужно да са участвали в поне 50% от заседанията на комисията, в която са включени. Минимум по 1 младежки делегат трябва да присъства на заседанието на всяка комисия. По-значимите проблеми ще бъдат обсъждани на регулярни срещи с председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов, който заяви своята готовност за активен диалог с младите хора. По време на първата си среща с избраните делегати в зала "Варна" той благодари на младежите за интереса им към работата на съветниците и на администрацията. "Младежката политика на община Варна е добре развита, както всички знаете. Това е много важно в контекста на избора на града за европейска младежка столица през 2017 г. Смятам, че работата на младежите с Общинския съвет ще е в плюс за цялостната организация на това грандиозно събитие не само за града, но и за страната ни. Ще се радваме на всяка ваша идея по отношение на нашата работа, което ще е полезно за нас, тъй като вие имате по-различен поглед" - каза Тодор Балабанов.


Приветствени думи към избраните младежки делегати отправи и Лилия Христова - директор на дирекция "Образование и младежки дейности" в община Варна. Тя подчерта, че е важно младежите да се запознаят първо с работата на администрацията по внасяне на предложение в Общинския съвет, с методологията на процедурата. Тя допълни, че включването им в заседанията на ОбС и на постоянните комисии ще е важно за прозрачността на вземаните решения. "Много е важно един млад човек да знае към кого трябва да се обърне и по какъв начин да го направи, когато има за решаване въпрос от обществен интерес. Включването ви в работата на Общинския съвет и на местната администрация ще ви е в полза и в тази посока" - каза Лилия Христова. 

 


 

Най-предпочитана от младежките делегати се оказа постоянната комисия "Младежки дейности и спорт". Председателят й Мартин Байчев изрази радостта си от този факт. "Ще имаме много работа в контекста на Варна 2017 и разчитаме на вашите идеи!" - подчерта той. В заседанията на комисията ще се включат 11 младежки делегати.
 

По 8 младежи ще подпомагат с идеи и критика работата в постоянните комисии „Финанси и бюджет“, „Наука и образование“ и „Европейски въпроси“.  По 7 ще са делегатите в заседанията на „Социални дейности и жилищна политика“, „Туризъм, търговия и рекламна дейност“, а по 6 – в ПК „Здравеопазване“ и ПК „Култура и духовно развитие“. Пет ще са младежите в ПК „Транспорт“, а по 4 – в „Архитектура“ и „БКД“. Само един делегат се е записал за ПК „Собственост и стопанство“. В заседанията на тази комисия ще се включи и един от делегатите от „Архитектура“. Един младеж ще участва в работата на временната комисия „Опазване и възпроизводство на околната среда“.


Председателят на постоянната комисия по архитектура Димитър Карбов също се включи в първата работна среща на администрация и съветници с избраните младежки делегати. Той подчерта, че работата им в комисиите и по време на заседанията на местния парламент ще им помогне за понататъшната реализация и ще им даде необходимите познания и подготовка, ако решат един ден самите те да се кандидатират за общински съветници или да кандидатстват за работа в рамките на местната администрация.

 

 


 

Включването на младежките делегати в работата на Общинския съвет е в съответствие с ратифицираната от община Варна Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите. Това се случва за четвърти път, но за първи път става на толкова ранен етап след започването на мандата. Свои представители са излъчили студентските съвети, младежкият парламент, някои неправителствени организации. Младежки делегати ще имат и почти от всички варненски гимназии. 

 


Полина Петрова
Снимки Пламен Гутинов

 

Коментари ( 0 )