Дофинансират с 87 370 лв. 6 училища във Варна
9 маломерни и 3 слети паралелки ще функционират на територията на общината
Публикувана: 14 Nov 2017 | 13:06
Снимка Пламен Гутинов, архив

С 87 370 лв. ще бъдат дофинансирани 6 училища, за да бъде обезпечено функционирането през новата учебна година на 9 маломерни и 3 слети паралелки на територията на община Варна. 64 530 лв. от тях трябва да бъдат осигурени до края на календарната година.  Решението бе утвърдено от съветниците от постоянната комисия „Наука и образование“ към ОбС – Варна. Сумата ще бъде осигурена от общинския бюджет. Маломерни паралелки ще бъдат дофинансирани в училищата „Панайот Волов“ в кв. „Виница“ (VI кл. – 17 ученици), ОУ „Св. Климент Охридски“ в село Константиново (І кл. – 11 ученици), ОУ „Капитан Петко войвода“ в св. „Галата“ (І кл. – 14 ученици, VІ кл. – 8 ученици, VІІ кл. – 11 ученици), СУ „Пейо Яворов“ в кв. „Вл. Варненчик“ (Х кл. – 15 ученици, ХІІ кл. – 17 ученици), СУ „Димчо Дебелянов“ (ХІІ кл. – 17 ученици), ПГГСД „Николай Хайтов“ (ІХ кл., в дневна форма на обучение, специалност „Озеленяване и цветарство“ – 7 ученици). Слети паралелки ще има само в ОУ „Св. Климент Охридски“ (ІІ -ІІІ кл. с 14 ученици, ІV-VІ кл. с 12 ученици, V-VІІ кл. със 17 ученици). За училището в Константиново е и най-голямото дофинансиране в размер на 49 720 лв., от които 38 340 лв. до края на 2017-а. 30 200 лв. ще бъдат отделени за училището в кв. Галата, като 24 100 до края на настоящата година. 5 320 лв. за ПГГСД „Н.Хайтов“ (1490 лв. до края на 2017-а), 1400 лв. за СУ „П.К. Яворов (400 лв. до края на 2017-а), по 355 лв. за ОУ „Панайот Волов“ и СУ „Димчо Дебелянов“ (по 100 лв. до края на годината). 


Мотивите за дофинансиране на училищата във Виница, Галата и Константиново е, че те са единствени за сравнително отдалечени от града територии. СУ „П.Яворов“ пък е единственото средно училище на територията на кв. „Вл. Варненчик“, а в Х кл. са записани предимно социално слаби ученици. В СУ „Димчо Дебелянов“ за втора година ще бъде дофинансирана една и съща паралелка, за да завършат успешно децата средното си образование. Мотивът за дофинансиране на ПГГСД „Н.Хайтов“ е, че в тази паралелка се обучават деца със СОП. 


Полина Петрова
 

 

 

Коментари ( 0 )