Търсят нов шеф на ДКЦ "Чайка" с конкурс
Документи ще се приемат всеки делничен ден до 8 януари 2018 г.
Публикувана: 7 Dec 2017 | 16:23

Общински съвет Варна обяви конкурс за нов управител на ДКЦ "Чайка”. От кандидатите за поста се изисква да притежават образователно квалификационна степен магистър по медицина или икономика. Кандидатите лекари трябва да имат придобита основна специалност и квалификация по здравен мениджмънт. Изискванията към икономистите са да притежават призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

 

Всички кандидати трябва да имат минимум петгодишен трудов стаж по специалността, съответно като лекар или като икономист, както и да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

 

Конкурсът ще се проведе в три етапа. В първия етап ще се извърши проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания. Следващото ниво е представяне на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Последната част от конкурсната процедура е събеседване с кандидатите.

 

Документи ще се приемат всеки делничен ден до 8 януари 2018 г. в дирекция Канцелария на Общинския съвет, стая 308, в Община Варна, бул. Осми Приморски полк 43.

 

Пълните условия и документите за участие са публикувани на сайта на Общински съвет Варна: varnacouncil.bg.

До конкурса се стигна, след като досегашният управител на ДКЦ д-р Александра Манушева беше освободена от поста.

Коментари ( 0 )