Одобриха общински заеми за близо 56 млн. лв. за важни инфраструктурни проекти
Кредити от ФЛАГ за още около 17 млн. лв. са предназначени за мостово финансиране
Публикувана: 15 Dec 2017 | 16:37

Два дългосрочни общински заема в размер общо на 55 872 436 лв. бяха одобрени на редовното заседание на ПК „Финанси и бюджет“ към ОбС-Варна. Те са предназначени за собственото участие при финансирането на важни инфраструктурни проекти. 19 872 436 лв. ще бъдат изтеглени от Европейската банка за възстановяване и развитие за покриването на недопустимите разходи , необходими за изпълнението на проектите „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“, и „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, финансирани по ОП „Региони в растеж“, както и за обезпечаване на проекта „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в град Варна“. Другият дългосрочен банков заем, който община Варна ще поеме е в размер на 36 000 000 лв. Средствата са необходими за съфинансиране по проектите „Изграждане на булевард Васил Левски“ и „Пробив на бул. „Сливница“. По време на заседанието бе припомнено, че общинското участие във финансирането на проекта е предназначено предимно за отчуждаване на частните имоти, които се намират по протежение на трасетата на двата мащабни инфраструктурни проекта. 


Бяха одобрени и три кредита от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД с общ размер 16 843 000 лв. 2 523 000 лв. от тях са за проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, 8 000 000 лв. – за „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ и 6 320 000 лв. – за  „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, община Варна“. „Дълговете към фонд ФЛАГ са изключително за мостово финансиране на проектите и тяхната главница ще се възстановява от средствата от управляващия орган“ – подчерта главният финансист на общината Стефка Господинова. Тя поясни, че във връзка със спецификата на верифициране на допустимите разходи по европроектите е необходимо една част от тях да бъдат направени със собствени средства, за да стартира проекта и едва след отчитане на платежните нареждания става тяхното възстановяване. Стефка Господинова припомни още, че верификацията според новите условия става в период до 3 месеца. Т.е. в най-кратък срок сумите, заети от ФЛАГ ще бъдат връщани във фонда. Тя подчерта също, че към момента общината няма неизплатени стари задължения към ФЛАГ. 


Стефка Господинова увери, че плащанията по дълговете няма да надвишават 15% от собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години,  каквото е изискването според Закона за публичните финанси. 


Към края на 2016-а година наличният дълг на община Варна е около 61 млн. лв. Очаква се към края на 2017-а той да е намален до 53 млн. лв.  Данните за тази година са все още прогнозни, тъй като предстои до края на месеца да бъдат изплащани главници и лихви по стари заеми. 


Полина Петрова
 

 

 

Коментари ( 0 )