Близо 120 млн. лв. е бюджетът за образование на община Варна за 2018-а
Със 165 хил. лв. ще се подпомагат даровити деца, с 85 хил. лв. ще се финансира интеграцията на подрастващи от различни етнически групи, 60 хил. лв. са предназначени за квалификация на педагози
Публикувана: 24 Jan 2018 | 15:00
Снимка Пламен Гутинов, архив

Рекорден е проектобюджетът на община Варна в сферата на образованието за 2018-а година. Перото е второ по размер в рамките на общия бюджет, след "Жилищно строителство, благоустройство и комунални дейности и опазване на околната среда". Предвидени са 118 579 000 лв. за функция образование за 2018-а, което е 30,1% от общия бюджет в размер на 393 700 000 лв. Средствата за наука са с 14 403 000 лв. повече в сравнение с първоначално заложените през 2017-а. С 20 000 лв. повече тази година са отделени за финансирането на три програми в сферата на образованието. Със 165 хил. лв. ще се подпомагат даровити деца, с 85 хил. лв. ще се финансира интеграцията на подрастващи от различни етнически групи, 60 хил. лв. са предназначени за квалификация на педагози. 


Положителното си становище за проектобюджета за функция образование за 2018-а дадоха съветниците от ресорната комисия към общинския съвет и препратиха казуса за окончателно утвърждаване към ПК "Финанси и бюджет".


"От тази година в сферата на образованието започва да се прилага едно по-особено разпределяне на средствата, което да коригира недостатъците на делегирания бюджет. Всяко едно училище ще се финансира по три компонента – институция, паралелка или група и отделно дете или ученик. По този начин ще има възможност да се коригират бюджетите на тези образователни институции, които имат по-малко ученици. Полагаме усилия бюджетът да бъде разпределен правилно, за да може коректно и навременно да контролираме разходването на средствата, които са заложени в него" - поясни директорът на общинската дирекция "Образование и младежки дейности" Лилия Христова. 
 

От 2018-а г. кариерният център, става Център за подкрепа на личностното развитие и 20% от бюджета му ще се осигурява от община Варна, като ще му бъдат вменени и допълнителни функции. Той ще продължи да се помещава в гимназията по химия, както до сега, а базата е отпусната с право за безвъзмездно ползване от МОН, съобщи още Лилия Христова. 
 

 

Полина Петрова

Коментари ( 0 )