Над 80% от язовирите във Варненско се нуждаят от ремонт
Това заяви председателят на Държавната агенция за Метрологичен и технически надзор Петър Горновски
Публикувана: 10 Aug 2018 | 15:03

84 на брой са язовирите във Варненска област, от които 62 се нуждаят от ремонт, а 8 от спешен ремонт. Това заяви във Варна председателят на Държавната агенция за Метрологичен и технически надзор Петър Горновски. Той участва в работна среща с областния управител на Варна и кметове на общини във връзка с промените в Закона за водите. Законът предвижда още и създаването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, което ще е отговорно за комплексното управление на язовири публична и частна държавна собственост. Акцент в дискусията беше процедурата, която дава възможност на общините, които стопанисват водоеми, да ги прехвърлят безвъзмездно на държавата. До 7 октомври общините могат да заявят пред Министерството на икономиката дали ще прехвърлят на държавата собствеността върху водоеми, които не могат да стопанисват. Това може да става с решение на общинските съвети.

 

Горновски посочи, че удължаване на този срок няма да има, а след изтичането му, общините, които не са реагирали, ще носят пълната отговорност за състоянието на язовирите.

 

Докато заработи новото държавно предприятие, ремонтите на язовирите ще поеме новосъздаденото търговско дружество,  което е под управлението на икономическото министерство. Към него от държавния бюджет вече са прехвърлени 500 милиона лева, с които ще бъдат ремонтирани над 850  водоема на територията на страната, някои от които се нуждаят от спешен ремонт. По време на работната среща беше коментирана и предстоящата класификация на язовирите в страната по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите към областните управители. Целта е да се оптимизира контрола на различните видове водоеми и изискванията за тяхната експлоатация.

 

Радослава Христова

 

 

Коментари ( 0 )