През март започва набиране на младежки проекти
Предложенията на кандидатите могат да бъдат подавани онлайн на електронна платформа
Публикувана: 18 Feb 2019 | 12:24

Набиране на младежки проекти на неправителствени организации започва дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна, съобщава Live.Varna. Те ще бъдат финансирани по програмата "Младежки дейности". Основната цел  на инициативата е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на тяхната инициативност, предприемчивост и креативност. Приоритети на дейност „Младежки проекти” за 2019 г. са опазване на околната среда и младежкото предприемачество.
 

Предложенията на кандидатите могат да бъдат подавани онлайн на електронна платформа, която ще бъде достъпна от 11-ти до 25-ти март на сайта: www.varnanamladite.com. В сайта може да бъде намерена и  Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти.

Коментари ( 0 )