"Щрихи от утрото" (8.03.2018) - Над една пета от програмистите у нас са жени
Повече за мястото на дамите в т.н. „мъжки професии“ и за равнопоставеността на заплащането при двата пола, ще разговаряме навръх Международния ден на жената с доц. д-р Галина Момчева, председател на ИКТ Клъстер – Варна и с Ваня Кирилова, сайт-директор на
Публикувана: 8 Mar 2018 | 10:36

Коментари ( 0 )