"Щрихи от утрото" (15.05.2018) - Кои са най-перспективните специалности за бъдещите икономисти?
Разговор с проф. д-р Евгени Станимиров, зам.-ректор по учебна дейност и ръководител на катедра "Маркетинг" в ИУ – Варна
Публикувана: 15 May 2018 | 9:42

Коментари ( 0 )