БНБ определя до дни критериите за „кредитна ваканция“
Европейският банков регулатор ще определи критериите за инициативи, които ще спират или отложат издължаването по заеми
Публикувана: 25 Mar 2020 | 13:48

Европейският банков орган (ЕБО), в чийто Съвет на надзорниците е и БНБ, подкрепя инициативите за целенасочени и временни мораториуми (публични или частни), приемани на национално и общоевропейско равнище, които спират или отлагат плащания по банкови кредити.

За предприеманите мерки за противодействие на COVID-19 съобщи и Българската народна банка, която участва в обсъждането на ефектите върху банковите системи в Европейския съюз.

 

На последните консултации, които очертават рамка за действие на банките в държавите членки в три основни области, са обсъждани класифицирането на банкови кредити в неизпълнение, преструктурирането на експозиции и прилагането на Международния стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО9/IFRS9).

 

В продължаващия процес на консултации с националните компетентни органи ЕБО ще определи скоро критерии за сходно третиране на публични и частни мораториуми за плащанията по банкови кредити, посочват от европейския банков регулатор.

 

На основата на тези критерии БНБ ще вземе решение, което ще обяви в близките дни, по отношение на тяхното прилагане в България.

 

Решението на централната банка ще бъде в продължение на вече анонсираните от БНБ мерки за 9,3 млрд. лв. във връзка с пандемията от COVID-19, уточняват от българския банков регулатор.

 

От ръководената от Димитър Радев независима финансова институция потвърждават, че това решение ще позволи на търговските банки в България да доразвият действията си за ограничаване на неблагоприятните ефекти от пандемията от COVID-19 върху техните клиенти.

 

Още преди няколко седмици, при въвеждането на извънредното положение в страната на 13-и март, банките коментираха нуждата от единно третиране и вероятно скоро наистина ще получат единни указания.

 

За момента в България няма официално наложена „кредитна ваканция“, но с извънредното законодателство бяха премахнати наказателните лихви, неустойките и други мерки.

 

БНБ вече представи пакет мерки, но той беше насочен към съхраняването на ликвидността и капитала в банковата ни система.

 

Investor.bg

Коментари ( 0 )